Toru Yoshizawa (English pages)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

–ί‚ι
–ί‚ι

@@@@@Toru Yoshizawa: Brief biography and research works

                                        

Toru Yoshizawa received his BS, MS and Doctor of Engineering degrees in precision engineering from
University of Tokyo. After 10 years of research and educational work at Yamanashi University (1968-
1978), he moved to Tokyo University of Agriculture and Technology, where he was professor in the
Department of Mechanical Systems Engineering for 25 years (1978-2003). After retirement from this
university, he worked in industry for three years and again, in 2006, moved to Saitama Medical
University (as a full-time professor) to initiate the Department of Biomedical Engineering. In April 2012
he left the medical university to restart as a consultant for industrial companies and as an advisor to
associations. Currently he is serving as Director of Non-Profit Organization "3D Associates" and
Professor Emeritus at Tokyo University of Agriculture and Technology. He is one of initiators of SPIE
(International Society for Optics and Photonics, US) and served as Chapter Chair for 10 years, and is
a Fellow of SPIE. His research field covers optical metrology and optomechatronics with emphasis on
dimensional meassurement. He is an author or editor of many books and research papers including "
Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications" (CRC Press, Taylor & Francis, March
2009).

1. Education
  Doctor of Engineering: Precision Engineering, University of Tokyo 1965-1968
  Master of Engineering: Precision Engineering, University of Tokyo 1963-1965
  Bachelor of Engineering: Precision Engineering, University of Tokyo 1959-1963
 
2. Professional experience
  2010/04-2012/03  Professor (part-time), Department of Biomedical Engineering,
@@@@@@@@@Faculty of Health and Medical Care, Saitama Medical University
  2006/04-2010/03@ Professor, Department of Biomedical Engineering,
@@@@@@@@@Faculty of Health and Medical Care, Saitama Medical University
  2004/10-@@@ @Director, Non-Profit Organization "3D Associates"
  2003/04-2005/03  Technical Advisor, Kawasaki Development Center,
@@@@@@@@@Mitutoyo Corporation.
  2003/04- Professor Emeritus, Tokyo A&T University (Tokyo University of
  Agriculture & Technology)
  1984/08-2003/03  Professor, Department of Mechanical Systems Engineering
@@@@@@@@@Tokyo A&T University (Tokyo University of Agriculture & Technology)
  *Chair of the Department
  *Board member of Trustees
  *Director of Instrumentation Analysis Center
  1978/04-1984/07  Associate Professor, Department of Mechanical Production Engineering.,
@@@@@@@@@Tokyo A&T University (Tokyo University of Agriculture & Technology)
  1968/10-1978/03  Associate Professor, Department of Precision Engineering,
@@@@@@@@@Yamanashi University
  1968/04-1968/09  Lecturer, Department of Precision Engineering,
@@@@@@@@@Yamanashi University

  *2010/08-2010/09 Visiting Professor, Stony Brook University (NY, US)
  *2003-2004  Visiting Researcher, Yamanashi Industrial Technology Center
  *1998-1999  Visiting Researcher, Fukui Industrial Technology Center
  *1983-1985  Part-time Lecturer, Meikai Dental College
  *1978-1988  Part-time Lecturer, Yamanashi University

 3. Academic results
  Books
  *Toru Yoshizawa Co-ed.: Pocket Book of Optical Measurement (Asakura Publishing Co.,
  2010/02, in Japanese)
  *Toru Yoshizawa Ed.: Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications (CRC Press,
  Taylor & Francis, 2009/03, in English)  
  *Toru Yoshizawa Ed.: Optical Three-dimensional Metrology: Industrial Applications (Adcom-
   Media, 2008/6, in Japanese)
  *Toru Yoshizawa Ed.: Optical Three-dimensional Measurement (Asakura Publishing Co. 200/12    
  in Japanese)

  and 25 more books mainly in Japanese and conference proceedings in English.

@@@@@@@@@@@

   Recent main research papers
  * Toshitaka Wakayama, Toru Yoshizawa: Compact camera for three-dimensional profilometry
  incorporating a single MEMS mirror,
  Optical Engineering Vol.51 (2012) pp.013601/1-7
  Compact camera for 3D profilometry, SPIE Opt. Eng. (2012).pdf
  * Toshitaka Wakayama, Toru Yoshizawa: Inner profile measurement and flaw inspection of
  pipes and tubes
  VDI-Berichte Vol. 2156 (2011)
  Inner profile measurement and flaw detection, VDI Berichte (2011).pdf
  * Toshitaka Wakayama, Toru Yoshizawa: Compact camera for real-time 3D measurement
  VDI-Berichte Vol. 2156 (2011)
  * Toshitaka WAkayama, Toru Yoshizawa; Color pattern projection method for threedimensional
  measurement,
  Proc. of SPIE Vol. 8133 (2011)
  * Toru Yoshizawa et al.; Development of a probe for inner profile measurement and flawa detection
  Proc. of SPIE Vol. 8133 (2011)
 * Toru Yoshizawa et al.; Development of an inner profile measurement instrument using a ring
  beam device
  Proc. of SPIE Vol. 7855 (2010)
 * Toru Yoshizawa et al.: A palm-top camera for 3D profilometry incorporating a MEMS scanner,
  Proc. of SPIE Vol. 7855 (2010)
  *Toru Yoshizawa et al.: Axisymmetrical Mueller matrix polarimeter
  Proc. of SPIE Vol.7461 (2009)
  *Toru Yoshizawa et al.: Three-dimensional profilometry based on focus method by projection of LC
  grating pattern Proc. of SPIE Vol.7432 (2009)
  *Toru Yoshizawa et al.: Three-dimensional profilometry system incorporating a MEMS scanner
  Proc. of SPIE Vol.7432 (2009)
  *Toru Yoshizawa et al.: Moire topography using a liquid-crystal-grating based on frequency
  modulation technique
  Proc. of SPIE Vol.7063 (2008)
  *Toru Yoshizawa et al.: Simultaneous measurement of internal and external profiles using ring beam
  device
  Proc. of SPIE Vol.7066 (2008)
  *Toru Yoshizawa et al.: Generation of vortex spectra based on geometric phase for optical tweezers
  Proc. of SPIE Vol.7266 (2008)
  *Toru Yoshizawa et al.: Applications of a MEMS scanner to profile measurement
  Proc. of SPIE Vol.6762 (2007/09)
  *Toru Yoshizawa et al.: Development of a compact inner profile measuring instrument
  Proc. of SPIE Vol.6762 ( 2007/09)
  *Toru Yoshizawa et al.: Two-dimensional birefringence dispersion measurement using spectroscopic
  polarized light
  Optical Engineering Vol.45 No. 03 pp.033601-1 - 033601-6 (2006)

  and 150 more papers including international conference proceedings papers

  Review papers
  Roughly 120 papers mainly in Japanese